Glukozamin

Glukozamin sulfat je kemijski spoj koji prirodno pronalazimo u ljudskom tijelu odnosno dio je tekućine koja obavija zglobove. Osim u ljudskom tijelu, nalazimo ga u prirodi u drugim oblicima. Glukozamin sulfat pronalazimo u dodacima prehrani koji je najčešće izoliran iz ljušture školjaka i nekih gljiva, dok neki dodaci mogu sadržavati i oblike koji su sintetizirani laboratorijskim putem.

Zglobovi su obavijeni tekućinom i hrskavicom. U nekih osoba koje boluju od osteoartritisa, hrskavica se reducira i postaje tanka. To sve skupa rezultira trenjem u zglobovima, bolovima i krutošću. Istraživanja pokazuju da suplementacija sa glukozamin sulfatom može rezultirati sa povećanjem hrskavice i tekućine koje obavija zglobove, pa samim time se poboljšava funckija zglobova i preveniraju se oštećenja i bolovi. Međutim, znanstvenici smatraju da sulfatni dio u glukozamin sulfatu doprinosi njegovoj funkciji. Sulfat je potreban u organizmu kako bi se formirala hrskavica. To je jedan od razloga zašto znanstvenici smatraju da je upravo ova forma glukozamina najbolja za suplementaciju.

Korištenje:

  • Osteoartiritis: većina istraživanja pokazuje da konzumacija glukozamin sulfata može imati povoljnih učinaka kod osteoartritisa, te može reducirati bolove i olakšanje, osobito u osoba kojima je bolest usmjerena na koljena. Za neke osobe čak i uobičajni preparati za ublažavanje bolova, poput ibuprofena, mogu imati trenutnih učinaka, dok glukozamin sulfat treba uzimati barem 4-8 tjedana kako bi se mogli vidjeti poboljšanja. Naravno često se koriste i kombinacije ovih terapija. Glukozamin sulfat može biti od velike pomoći i ako se uzima po nekoliko godina u kontinuitetu kako do ovakvih problema ne bi došlo. Njegova konzumacija može otkloniti i potrebe za kirurškim zahvatima kod nekih slučajeva problema sa koljenima. Na tržištu imamo par oblika glukozamina u preparatima. Proizvodi sa glukozamin hidrokloridom nisu pokazali povoljne učinke, dok su suplementi glukozamina sa kondroitin pokazali učinkovitije djelovanje, ali opet se ne zna je li to većinskim udjelom učinak glukozamin sulfata.

Interakcije sa lijekovima:

  • varfarin: najveći je naglasak na interakciji sa varfarinom, lijekom koji je nužan osobama kojima se pretjerano zgrušava krv, pa se on koristi kao antikoagulans. Kod takvih slučajeva je dolazilo do naznaka da suplementi sa glukozaminom i kondroitinom mogu imati učinka na pojačanje ovog lijeka što može rezultirati sa rizikom od ozljeda i većim gubitkom krvi, pa se svakako ne preporučuje kod ovih slučajeva koristiti ovu suplementaciju.

Naš proizvod B!TONIC Silver Bones, uz vitamine K i D, kalcij i mangan, sadrži i glukozamin, što ne bi trebalo predstavljati problem, jer se upravo kondroitin pokazao kao rizičan, ali svakako nije na odmet naglasiti na takav rizik i posavjetovati se s lječnikom oko ovakvih delikatnih situacija.